Vyhµadávanie


Novinky

Jún 11: Zaloľenie stránky

Odkazy:

Súdny znalec - STAVEBNÍCTVO

Thumbnail example

......................:::::::::Odhad hodnoty nehnuteµností:::::::::......................
......................:::::::::Znalecká činnos» Bratislava a okolie:::::::::...................

  • Vypracovanie znaleckých posudkov pre hypotekárne úvery, darovacie a dedičské konania a prevody.
  • Vybavovanie stavebných povolení.
  • Ohodnocujeme stavby, pozemky, byty a taktieľ posudzujeme kvalitu stavebných prác.
  • Moľnos» vypracovania znaleckého posudku aj do 24 hodín od doručenia potrebných podkladov.
  • Ponúkame aj poradenskú činnos» pri kúpe starąích alebo rozostavaných rodinných domoch
  • posudzujeme technický stav nehnuteµností
  • Platba akceptovaná - Hotovos»